Årsmøte Gildeskål Frivilligsentral

Gildeskål Frivilligsentral avholder årsmøte i kommunestyremøtet 9. mars. Møtet blir digitalt på Teams.

ÅRSMØTE GILDESKÅL FRIVILLIGSENTRAL

Tid: 9. mars kl. 12
Sted: Møtet gjennomføres på Teams i Kommunestyremøtet.

Saksliste

Sak 1. Konstituering

Åpning
 Godkjenning av innkalling
 Godkjenning av saksliste
 Valg av møteleder
 Valg av møtesekretær
 Valg av protokollunderskrivere (2 stk.)

Sak 2. Godkjenning av årsmelding 2020.

Sak 3. Godkjenning av revidert regnskap 2020.

Sak 4. Godkjenning av handlingsplan 2021.

Sak 5. Godkjenning av budsjett 2021.

Sak 6. Valg av styre og valgkomité.

Sak 7. Hvordan nyttiggjøre samarbeidsavtalen med deltakelse av kommunestyremedlemmene i 10 timer frivillig arbeid gjennom Frivilligsentralen.

Sak 8. Innkommende forslag.


Forslag til saker sendes på epost til styreleder Ola Kaldager kalola@gildeskal.kommune.no innen 23. feb.

2023 © Gildeskål Frivilligsentral