Torsdag 18 Juni 2020
Kl. 14:00 - 15:30, Gildeskål kommunehus, kommunestyresalen
Årsmøte Gildeskål Frivilligsentral
Opprinnelig årsmøte som skulle være 12. mars ble avlyst og utsatt p.g.a. koronapandemien. Nå er nytt møtetidspunkt bestemt.

SAKSLISTE

Tid: 18. juni kl. 14.00
Sted: Kommunestyresalen, Kommunehuset

Sak 1. Konstituering

Åpning
 Godkjenning av innkalling
 Godkjenning av saksliste
 Valg av møteleder
 Valg av møtesekretær
 Valg av protokollunderskrivere (2 stk)

Sak 2. Godkjenning av årsmelding 2019.

Sak 3. Godkjenning av revidert regnskap 2019.

Sak 4. Godkjenning av handlingsplan og budsjett 2020.   

Sak 5. Valg av styre og valgkomité.

Sak 6. Innkommende forslag.

Flere kalenderoppføringer
2023 © Gildeskål Frivilligsentral