Skyss til eller fra gjøremål/aktivitet/arrangement

Aldersgruppe: For alle

Frivilligsentralen opplever at behovet for persontransport er stort og får stadig henvendelser og forespørsler når det gjelder muligheter for skyss. Gildeskål har en spredt bosetting med et redusert samferdselstilbud, noe som kan begrense innbyggernes mulighet til å delta. Gildeskål Frivilligsentral søker frivillige som kan tilby skyss til eller fra hverdagslige gjøremål, aktiviteter eller arrangementer. 

2023 © Gildeskål Frivilligsentral